Bakgrunnsbilde

Regelverk og satsar

Ordninga med statstilskot har heimel i partilova. Kommunal- og distriktsdepartementet fastset satsane for statstilskot til dei politiske partia.

Lenkjene nedanfor gjer meir informasjon om regelverk og satsane som gjeld.