Bakgrunnsbilde

Satser 2024

Satsene for 2024 er nå klare. Tildelingen for kommune og fylkes- og fylkesungdomsorganisasjoner har økt i forhold til fjoråret. For sentrale hovedorganisasjoner samt sentrale ungdomsorganisasjoner er det også økning i sats og grunnstøtte.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) regner hvert år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets tildeling og valgresultat i valgsystemet EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane

 

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsorg*
2024      
Stemmestøtte kr 13,63 kr 31,58 kr 12,93
Grunnstøtte 1718  kr 54 566  
       
2023      
Stemmestøtte kr 11,97 kr 27,36 kr 9,15
Grunnstøtte kr 1602 kr 68 094  

*kr per stemme til fylkespartiet

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg*
2024    
Stemmestøtte kr 109,9878 kr 4,17243
Grunnstøtte kr 4 044 656  
     
2023    
Stemmestøtte kr 97,0299 kr 3,0162
Grunnstøtte kr 3 568 144  

*kr per stemme til sentralorganisasjonen

Ved generering av utbetaling for sentrale parti benyttes 7 desimaler, dette kan gi avvik på noen få kroner.

Publisert 04.01.2024