Bakgrunnsbilde

Ekstra utbetaling 2023

Etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) er de vedtatte bevilgningene justert for 2023. 

Det totale budsjettet for kapittelpost 577 - Tilskudd til de politiske partier er som følger:

  Budsjett RNB Økning Ny sats Ny grunnstøtte
Sentralorg 321133000 332992000 11859000 100,61309 3699911
Sentral ung 8927000 9118000 191000 3,0807 -
Fylkesorg 75584000 77198000 1614000 27,94 69548
Fylkesung 22451000 22931000 480000 9,35 -
Kommune 34590000 35329000 739000 12,22 1636

 

Økningen er justert i utbetalingen for 4. termin for sentralorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner.

For fylkesorganisasjoner, fylkesungdomsorganisasjoner og kommuneparti blir det i oktober en ekstrautbetaling på bakgrunn av de justerte bevilgningene.

Publisert 18.10.2023