Bakgrunnsbilde

Økonomirapportering

Elektronisk rapportering

Passord og ID som er helt nødvendig for å åpne web-skjemaet til ditt partiledd, finner du straks du har logget på partiportalen.no. Vi anbefaler at du skriver ut «Veiledning web-skjema» på forhånd og følger den, se høyremargen på denne siden.

Politiske parti må hvert år avlegge en økonomirapport. Åpenhet om de politiske partienes finansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Rapporteringen skjer via et digitalt skjema.

Plikten til å avgi en årlig innberetning gjelder alle nivå av de politiske partiene:

• hovedorganisasjon
• sentral ungdomsorganisasjon
• fylkesungdomsorganisasjon
• kommunal organisasjon

Statistisk sentralbyrå har oppgaven med å tilrettelegge rapporteringen og å samle inn og publisere opplysningene.