Bakgrunnsbilde

Økonomirapportering

Elektronisk rapportering

Politiske parti må hvert år avlegge en økonomirapport. Åpenhet om de politiske partienes finansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Rapporteringen skjer via et digitalt skjema.

Plikten til å avgi en årlig innberetning gjelder alle nivå av de politiske partiene:

• hovedorganisasjon
• sentral ungdomsorganisasjon
• fylkesungdomsorganisasjon
• kommunal organisasjon

Statistisk sentralbyrå har oppgaven med å tilrettelegge rapporteringen og å samle inn og publisere opplysningene.