Bakgrunnsbilde

Satser 2020

Satsar for 2020 er no klare. Ei vesentlig auke i valdeltakinga frå 60.2% i 2015 til 64.7% i 2019 saman med ein liten reduksjon i tildeling i statsbudsjettet fører til at satsane for kvar stemme går noko ned.

 

 

For fylkestingsvalet var det og auka valdeltaking. 60,5% stemte ved fylkestingsvalet i 2019, mot 55,8 prosent i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reknar kvart år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane

 

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsparti*
2020      
Stemmestøtte kr 11,62  kr 26,54  8,76 
Grunnstøtte kr 1 556  kr 66 128   
       
2019      
Stemmestøtte kr 13,06 kr 30,28  9,99 
Grunnstøtte kr 1 352  kr 46 988   


*kr per stemme til fylkespartiet

Satsane sentralt:

 

  Sentralorganisasjon Sentral Ungdomsorg*
2020    
Stemmestøtte 99,2650 2,8224

Grunnstøtte

3 582 911  
     
2019    

Stemmestøtte

99,7637 2,8364
Grunnstøtte 3 600 911  

*kr per stemme til sentralorganisasjonen

Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.

Publisert 01.03.2020