Bakgrunnsbilde

Satsar for 2021

Satsar for 2021 er no klare. Ein liten auke i statsbudsjettet på satsane på kommunalt og fylkesnivå, medan det er ein liten nedgang for dei sentrale organisasjonane.

Image by Steinar Hovland from Pixabay

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reknar kvart år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane

 

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsorg*
2021      
Stemmestøtte kr 11,99 kr 27,39 kr 9,04
Grunnstøtte kr 1606 kr 68244  
       
2020      
Stemmestøtte kr 11,62 kr 26,54 kr 8,76
Grunnstøtte kr 1556 kr 66128  

*kr per stemme til fylkespartiet

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg*
2021    
Stemmestøtte kr 95,9893 kr 2,9127
Grunnstøtte kr 3 464  678  
     
2020    
Stemmestøtte kr 99,2650 kr 2,8224
Grunnstøtte kr 3 582 911  

*kr per stemme til sentralorganisasjonen

Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.

 

Publisert 09.02.2021