Bakgrunnsbilde

Satsar 2022

Satsane for 2022 er no klare. For kommune og fylkes- og fylkesungdomsorganisasjonar er tildelinga tilnærma lik som i fjor. For sentrale hovudorganisasjonar samt sentrale ungdomsorganisasjonar er nytt val i 2021 basis for utrekninga av statsstøtte.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) reknar kvart år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane

 

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsorg*
2022      
Stemmestøtte kr 11,99 kr 27,42 kr 9,17
Grunnstøtte kr 1606 kr 68244  
       
2021      
Stemmestøtte kr 11,99 kr 27,38 kr 9,04
Grunnstøtte kr 1606 kr 68244  

*kr per stemme til fylkespartiet

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg*
2022    
Stemmestøtte kr 94,2163 kr 2,9200
Grunnstøtte kr 3 464  678  
     
2021    
Stemmestøtte kr 95,9893 kr 2,9127
Grunnstøtte kr 3 464 678  

*kr per stemme til sentralorganisasjonen

Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.

 

Publisert 06.01.2022