Nyheter

Utsatt frist for økonomirapportering

Koronapandemien og restriksjonene som er pålagt har ført til at Stortinget har besluttet å utsette årets rapporteringsfrist til 15. september.

Les mer

Nye retningslinjer for ikke-monetære bidrag

KMD har komt med nye retningslinjer for verdsetting og innberetning av ikke-monetære bidrag samt innberetning av politiske og forretningsmessige avtaler med bidragsyter.

Les mer

Rapportering om økonomi åpnet

Rapporteringsskjemaet om egen økonomi for 2019  er nå åpnet. Dataene samles inn med hjemmel i partiloven, og formålet er å sikre offentligheten en minimum innsikt i hvordan det politiske Norge er finansiert.

Les mer