Nyheter

Utbetalingsbrev i partiportalen

Fra 2019 vert det ikkje lenger sendt utbetalingsbrev i posten. Utbetalingsbreva finn du i eit eige vedleggsarkiv i partiportalen.

Les mer

Økonomirapporteringa er no opna

Det er no mogleg å rapportere for regnskapsåret 2018. Innrapporteringa starta torsdag 28. mars.

Les mer

Satser for 2019

Satsene for 2019 er nå klare. Omtrent uendrede satser fra 2018 til 2019.

Les mer