Nyheter

Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2018 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4. 

Les mer

Ny nettside for Partifinansiering.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserer i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ein ny og utbetra versjon av nettsida Partifinansiering.no

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om statleg partistøtte, innrapportering og lovverket som gjeld for partia. Partia kan velje mellom møte i Bergen, Trondheim, Tromsø eller Oslo.

Les mer