Nyheter

Samanslåing i portalen

Trøndelag fylke, nye Holmefjord, Larvik, Indre Fosen og Færder er no samanslått og oppretta i partiportalen frå 2018.

Les mer

Referat frå regionmøta i november 2017

Det er laga ei oppsummering frå dei regionale møta som vart arrangert for dei politiske partia i november 2017.

Les mer

Utbetaling for sentrale politiske partier og sentrale politiske ungdomsorganisasjoner 2018

Utbetaling av partistøtte for 1. termin i januar forutsetter at sentralt parti/sentral ungdomsorganisasjon har søkt/oppdatert partiopplysninger i Partiportalen innen 10. desember 2017.

Les mer