Nyheter

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Les mer

Økonomirapporteringen er nå åpnet

Muligheten å rapportere for regnskapsåret 2017 ble åpnet tirsdag 17. april. 

Les mer

Økonomirapportering 2018

Oppstart av innrapporteringen var planlagt åpnet i Altinn onsdag 4. april. På grunn av noen tekniske utfordringer, er oppstart av innrapporteringen utsatt til tirsdag 17. april.

Les mer