Bakgrunnsbilde

Årshjul

15. januar - Frist for oppdatering av partiopplysninger for sentral- og sentral ungdomsorganisasjon for utbetaling av statsstøtte 1. termin.

10. mars - Første utbetaling av statsstøtte for fylkes- fylkesungdoms- og kommuneorganisasjoner. 

25 mars - Utbetaling 2. termin statstøtte for sentral- og sentral ungdomsorganisasjon.

1. juni - Frist for innlevering av økonomirapport til SSB.

25. juni - Utbetaling 3. termin statstøtte for sentral- og sentral ungdomsorganisasjon.

1. juli - Andre utbetaling av statsstøtte for fylkes- fylkesungdoms- og kommuneorganisasjoner.

20. september - Tredje utbetaling av statsstøtte for fylkes- fylkesungdoms- og kommuneorganisasjoner.

25. september - Utbetaling 4. termin statstøtte for sentral- og sentral ungdomsorganisasjon.

15. november - Fjerde og siste utbetaling av statsstøtte for fylkes- fylkesungdoms- og kommuneorganisasjoner.