Nyheter

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Les mer

Satsar for 2020

Satsar for 2020 er no klare. Ei vesentleg auke i valdeltakinga frå 60,2% i 2015 til 64,7% i 2019 saman med ein liten reduksjon i tildeling i statsbudsjettet 2020 fører til at satsane for kvar stemme går noko ned.

Les mer

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Les mer