Nyheter

Rapportering om økonomi åpnet

Rapporteringsskjemaet om egen økonomi for 2019  er nå åpnet. Dataene samles inn med hjemmel i partiloven, og formålet er å sikre offentligheten en minimum innsikt i hvordan det politiske Norge er finansiert.

Les mer

Utbetaling av partistøtte 2020

Partistøtte til fylkesorganisasjonar, fylkesungdomsorganisasjonar og kommuneparti som har søkt er no utbetalt

Les mer

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Les mer