Nyheter

Ny nettside for Partifinansiering.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserer i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ein ny og utbetra versjon av nettsida Partifinansiering.no

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om statleg partistøtte, innrapportering og lovverket som gjeld for partia. Partia kan velje mellom møte i Bergen, Trondheim, Tromsø eller Oslo.

Les mer

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Les mer