Kven kan søkje om statstilskot?

Alle registrerte politiske parti, inklusiv tilhøyrande ungdomsorganisasjonar på fylkes- og landsplan, kan søkje om statstilskot. Du som er ansvarleg eller kontaktperson for eit parti, kan søkje om partistøtte på vegner av partiet. Det er nok å søkje ein gong per valperiode, men partiet må kvart år bekrefte partiopplysningane.

.