Bakgrunnsbilde

Opptak kurs partiregnskap

5 kurs har no blitt halde for bruk og oppstart av partiregnskap.

Siste kurset vart tatt opp for andre som ikkje hadde anledning til å stille på kursdagane til no.

Du vil finne link til opptaket her.

Hugs at du vil trenge rekneskapsførarrolle for å tilsvarande menyar som vist i kurset. Dette søkast ved å logge på partiportalen - gå til menypunkt administrasjon - ny rolle. Bruk nedtrekksmenyane i rubrikken "søk om ny rolle" til du finn ditt parti. Når rolla vert godkjent kan du logge på partirekneskap for å finne samme menyoversikt.

Publisert 21.03.2022