Bakgrunnsbilde

Utsatt frist for økonomirapportering

Koronapandemien og restriksjonene som er pålagt har ført til at Stortinget har besluttet å utsette årets rapporteringsfrist til 15. september.

Image by Lucia Grzeskiewicz from Pixabay

Mange partier har fått utfordringer med å få avvikle sine årsmøter for 2019. Selv om det ikke er et lovkrav at innsendt økonomirapport er godkjent av årsmøtet, er det mange som har fått utfordringer med å ferdigstille og få godkjent sitt regnskap innen lovbestemt frist. SSB, som hovedansvarlig for datainnsamling, vil likevel oppfordre at flest mulig forsøker å rapportere så fort som mulig: Rapporteringsskjemaet er åpnet i partiportalen.

For å lese mer om det midlertidige unntaket fra partiloven, trykk her.

Publisert 09.02.2021