Utbetalingsbrev i partiportalen

Fra 2019 vert det ikkje lenger sendt utbetalingsbrev i posten. Utbetalingsbreva finn du i eit eige vedleggsarkiv i partiportalen.

Nederst på statussida for kvart partiledd er det laga til vedleggsarkiv der du vil finne tidlegare vedtak frå Partilovnemnda, og frå i år kjem også utbetalingsbreva i dette arkivet.

 

Trykk på knappen "Vis vedlegg" for å få opp dokumentarkivet:

 

Publisert 03.04.2019