Bakgrunnsbilde

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Om Partiregnskap

Partiregnskap er en digital løsning som gjør det mulig for politiske partilag i Norge å føre partiets regnskap etter partiloven og partilovforskriften.

Formål

Løsningen skal gi partilag i Norge en digital løsning for å føre partiets regnskap etter partiloven, som gir rammer for partienes finansielle forhold og bidra til å sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet.

Partiregnskap bruker navn og e-post fra Partiportalen som har egen personvernerklæring.

Grunnen til at vi henter inn navn og e-post er at:

 • Regnskapsføring på partiets vegne skal være sporbar på navn.
 • E-post brukes til varsling/kommunikasjon av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Behandlingsansvarlig

Statsforvalteren i Vestland (SFVL) er behandlingsansvarlig og databehandler for all behandling av personopplysninger, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) er ansvarlig for drift. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingen Statsforvalteren er databehandler for.

Behandlingsgrunnlag

Statsforvalteren, STAF eller kommunal og distriktsdepartementet (KDD) behandler ingen informasjon i løsningen, utover det som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Løsningen er laget for å dekke Partilovens avvikelse fra regnskapsloven.

Samtykke

Ved å logge inn i den digitale løsningen vår godtar du at opplysningene blir lagret i Partiregnskap.

Hva behandler vi av personopplysninger

Brukere av Partiregnskap oppgir ingen nye data utover det som er registrert i Partiportalen.  I Partiportalen definerer KDD og SFVL opplysninger om kontoinnehaver og disponent av utbetalingskontoen som sensitive, da opplysning om kontoinnehaver og disponent kan tolkes som «politisk oppfatning». Opplysninger om politisk oppfatning er etter personopplysningsloven definert som sensitiv informasjon og vil bli behandlet deretter.

I Partiregnskap lagres disse opplysningene gitt ved rollesøknad i Partiportalen: Id, navn, språk (når det er valgt) og e-post. Både navn og e-post, samt bilag som blir lasta opp i løsningen lagres kryptert.

Opplysninger fra andre kilder

Løsningen henter ikke opplysninger fra andre kilder enn Partiportalen.

Hvordan lagrer vi personopplysninger

Informasjonen om partiets regnskap, blir lagret på server hos Statsforvalterens fellestjenester. Opplysningene gitt ved rollesøknad i Partiportalen: Id, navn, språk (når det er valgt) og e-post lagres kryptert i løsningen.

Hvor lenge blir opplysningene lagret

Informasjon om partiets regnskap blir lagret og slettes etter 5 år i henhold til partiloven §18. I Partiportalen blir roller og personopplysninger til en innlogget bruker slettet 2 år etter siste innlogging med unntak av id og navn. Id og navn beholdes for å ivareta sporbarhet i regnskapsføringer. Bruker får først varsel via epost at rolle blir slettet pga. inaktivitet.

Utlevering av opplysninger

Det utleveres ingen opplysninger fra løsningen utover det partiet selv gir tilgang til eller sender opplysninger fra løsningen. SSB er kontrollorgan og mottar informasjon om bidrag i valgår i løsningen gjennom sin rolle.  Partiets revisor og Partirevisjonsutvalget gis tilgang til visning av regnskapsdata av partiet selv.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du åpner ei nettside. Statsforvalteren bruker informasjonskapsler til to formål:

 • For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
 • For å tilby skjemafunksjonalitet.

Du kan klikke her dersom du vil vite eksakt hvilke informasjonskapsler som blir brukt for denne tjenesten.

Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler via innstilligene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no.

Automatiserte avgjørelser

Et dataprogram kan ikke uten videre ta store og viktige avgjørelser om deg. Det er flere unntak fra forbudet, men i så fall har du også særskilte rettigheter.

Personvernforordningen gir i noen tilfeller retten til å ikke bli gjenstand for avgjørelser basert på utelukkende automatisk behandling av personopplysninger dersom de:

 • er helautomatiske, det vil si at et dataprogram tar avgjørelsen uten at et menneske har reell innvirkning på de
 • har rettsvirkning for deg eller i tilsvarende grad har innvirkning på deg

Partiregnskap tar ingen automatiske avgjørelser.

Dine rettigheter

Personopplysninger om deg er dine egne, og personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for at du skal kunne verne om dine egne personopplysninger. 

 • Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi har om deg
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende
 • I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv
 • I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller du kan protestere mot at vi behandler opplysninger om deg.
 • Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger. En eventuell klage må fremsettes direkte til Datatilsynet.
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dersom du har spørsmål om dette kan du kontakte oss:

Statsforvalteren i Vestland
Statens hus
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

E-post:
post@partiportalen.no

Ta kontakt med personvernombudet

Statsforvalteren har et eget personvernombud du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan Statsforvalteren behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp i forbindelse med de rettighetene du har ved at vi behandler personopplysningene dine. Personvernombudet har taushetsplikt. Du kan kontakte personvernombudet via e-postadressen personvernombudet@statsforvalteren.no. Du kan også lese mer om rettighetene dine på nettsiden til Datatilsynet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi anmoder deg til å ta kontakt dersom du mener vi bryter reglene i personopplysningsloven. I første omgang kan du gjerne si ifra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å få råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt og du kan be vedkommende å ikke ta saken videre dersom du ønsker det.

Du har også rett til å klage på behandling av personopplysninger. En slik klage kan fremsettes direkte for Datatilsynet.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Løsningen bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å ivareta funksjonalitet.

Når du bruker Partiregnskap, installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av løsningen (se oversikt over cookies nedenfor). Løsningen bruker ingen tredjeparts cookies. Har du besøkt statsforvalteren.no vil du kanskje få listet opp noe cookies som ikke brukes i portalen (_ga, _gid, _gat) som er knyttet til statsforvalteren.no, men kan bli listet opp i innlogget del siden løsningen har statsforvalteren.no (eller fylkesmannen.no) som domene.

Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.

Oversikt over cookies i bruk i Partiregnskap

Navn

Formål

Valgfrihet

Lagringstid

Mottaker

accessCode

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

accessCodeTimeout

Sikkerhet

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

activePeriod

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut..

STAF

language

Brukers valg av språk

Nødvendig

To år.

STAF

partyChosen

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

PartyId

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

PersonId

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

PersonName

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

selectedRole

Innlogging/rolle i løsning

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

token

Tilgangsnøkkel

Nødvendig

Slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

STAF

Informasjon om den enkelte cookie

accessCode

Verifiseringskode fra serveren.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

accessCodeTimeout

Den fungerer som nøkkel til midlertidige data på server for å ha kontroll på din nettleserøkt. Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

activePeriod

Cookie som holder informasjon om hvilken aktiv periode som er satt for valgt parti.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

language

Cookie som holder informasjon om brukers språkvalg.

Cookie slettes etter to år.

partyChosen

Cookie som holder informasjon om hvilket parti som er valgt av brukeren.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

partyId

Denne cookie representerer Id for valgt parti.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

personId

Kryptert informasjon om personen som er pålogget.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

PersonName

Navn til pålogget bruker.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

selectedRole

Valgt rolle for pålogget bruker.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

token

Engangskode som blir brukt for å verifisere brukeren og hente ut accessCode fra serveren.

Cookie slettes når nettleser stenges helt eller når brukeren logger ut.

_ga, _gid, _gat

Cookies som ikke hører til Partiregnskap, men kan vise som cookies i innlogga del siden løsningen har statsforvalteren.no (eller fylkesmannen.no) som domene. De er for statistikk på statsforvalteren.no/fylkesmannen.no, og kan slettes dersom du ønsker det. Partiregnskap er helt uavhengig av de og bruker de ikke.

Administrere cookies

Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

 

Publisert 19.01.2022