Bakgrunnsbilde

Kvifor bekrefte partiopplysningar årleg?

Partia søkjer om statstilskot éin gong per valperiode. Det er likevel slik at partia kvart år må logge seg inn på Partiportalen og bekrefte partiopplysningane.

Det er partilova som krev at partia kvart kalendarår må bekrefte

  • kva bankkonto utbetalinga skje til
  • namn på kontoinnehavar og kven som har rett til å disponere kontoen

Statstilskotet blir ikkje utbetalt før partiet har bekrefta desse opplysningane.