Bakgrunnsbilde

Kven kan søkje om statstilskot?

Alle registrerte politiske partier, inklusivt tilhørende ungdomsorganisasjoner på fylkes- og landsnivå, kan søke om statstilskudd. Du som er ansvarlig eller kontaktperson for et parti, kan søke om partistøtte på vegne av partiet. Det er nok å søke en gang per valgperiode, men partiet må hvert år bekrefte partiopplysningene.

Roller i partiportalen

Partiportalen holder sikkerhetsnivå 4, som innebærer pålogging via ID-porten.

For at partiet skal kunne registreres i partiportalen, må en fra partiet legge inn alle nødvendige opplysninger om partiet. Den som registrerer/oppretter partiet i partiportalen får automatisk rolletilgang. Hvis flere skal ha rolletilgang for samme partiledd, må den enkelte søke om dette i partiportalen. Det er partiet selv som behandler søknader om roller. De som allerede har rolle for partileddet, eller partileddet over, kan behandle rollesøknader (eventuelt kan Kommunal- og distriktsdepartementet eller Statsforvalteren i Vestland behandle rollesøknader i samråd med partiet).

Den som er registrert som partiets kontaktperson i partiportalen vil være den som mottar all informasjon fra offentlige instanser.

Etter hvert som partiet etablerer lokale partiledd på fylkesnivå og eventuelt kommunenivå, må også disse partileddene registreres i partiportalen. Det samme gjelder hvis det etableres en ungdomsorganisasjon på sentralt nivå eller på fylkesnivå.

Spørsmål om registrering i partiportalen og andre funksjonaliteter i portalen, kan rettes til Statsforvalteren i Vestland.

.