Kven betaler ut tilskotet?

Statsforvaltaren i Vestland betalar ut tilskotet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet saksbehandlar søknader frå dei nasjonale partia, og betalar også ut tilskotet til dei nasjonale partia.

.