Bakgrunnsbilde

Kva er eit registrert politisk parti?

Retten til å søkje statsstøtte gjeld registrerte politiske parti. Det vil sei at partinamnet må vere registert i Partiregisteret. Partiregisteret blir forvalta av Brønnøysundregistera. Eit partilag på kommune- eller fylkesnivå, blir rekna som eit registrert politisk parti dersom morpartiet er registrert i Partiregisteret.

.