Bakgrunnsbilde

Korleis klage

Politiske parti som har søkt om statsstøtte, kan klage på vedtaket. Ein klage som gjeld kommune- eller fylkesparti skal sendast til statsforvaltaren i Vestland. Statsforvaltaren vurderer klagen og dersom han ikkje tar klagen til følge vert den sendt til Partilovnemnda for avgjerd.

Dersom du skal klage på et vedtak som gjelder de nasjonale partiene, sender du klagen til Kommunal- og distriktsdepartementet.