Bakgrunnsbilde

Lansering av regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet lanserte fredag 4. februar 2022 et IKT-basert regnskaps- og bokføringssystem for politiske partier. 

Systemet er gratis og tilgjengelig for alle partier og partiledd som ønsker å ta dette i bruk. Målsettingen med det nye regnskapsverktøyet er at det skal bli enklere å føre regnskap etter partiloven.

Lanseringen kan du se her: Link til regjeringen.no

Før du logger på regnskaps- og bokføringssystemet må du logge inn i partiportalen.no og søke tilgang til ditt partiledd som regnskapsfører. Når denne søknaden er godkjent, kan du begynne å føre regnskap for ditt parti.

Det vil bli satt opp webinar for hvordan du kommer i gang og opplæring i systemet. Tidspunkt for dette er satt til 14., 16. og 17. februar klokken 13 til 15. Desse kursa er no alle fullbooka, så det vil komme flere kursdatoer fremover.

Publisert 04.02.2022