Seminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda, Statsforvalterens fellestjenester og Statsforvalteren i Vestland.

Opptak fra informasjonsseminaret kan sees på denne siden. I opptaket vil du finne nyttige presentasjoner om nytt regnskapssystem, rapportering til SSB, partiportalen.no og partilovsnemdas virksomhet.

LINK TIL VIDEO

Agenda for seminaret:

  • Innledning og informasjon om regnskap og nytt regnskapssystem etter partiloven v/Jens-Oscar Nergård, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Presentasjon av regnskapssystemet v/Håvard Myrvang, Statsforvalterens fellestjenester
  • Rapportering til SSB v/Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
  • Om partiportalen.no v/Sveinung Øvrebø, Statsforvalteren i Vestland
  • Partilovsnemndas virksomhet v/Daniel Giske, Partilovnemnda

Eventuelle spørsmål kan sendes til: berit.berg@kdd.dep.no

Informasjon om påmelding til kurs i regnskapssystemet finner du her.