Facebook | Twitter Skriv ut

Utbetalingsdatoer

En valgperiode varer i fire år, og det er nok å søke om statstilskudd én gang per valgperiode. Det er likevel slik at partiene hvert år må logge inn og bekrefte partiopplysningene for å få utbetalt statstilskuddet.

Statstilskuddet til et parti blir utbetalt én gang i året. Dato for utbetaling avhenger av når det ble søkt om partistøtte/når partiopplysningene ble bekreftet.

Hovedutbetalingen av partistøtte er 10. mars. Det vil si at partier som søker eller bekrefter opplysninger innen denne datoen, får utbetalt tilskuddet om lag ti dager senere.

Partier som søker om statstilskudd eller bekrefter partiopplysninger etter 10. mars, får tilskuddet utbetalt etter følgende datoer:

  • 1. juli
  • 20. september
  • 15. november

Pengene vil være på partilagets konto om lag ti dager senere.

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 01.02.2017