Facebook | Twitter Skriv ut

Viktige datoer

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer datoane for utbetaling av partistøtte. Partia skal rapportere om økonomi til Statistisk Sentralbyrå (SSB) innan 1. juni.

Partia søkjer ein gong i valperioden.

Alle parti må ein gong pr. år bekrefte partiopplysningar. Utbetaling av tilskudd blir ikkje gjennomført før det ligg føre slik bekrefting.

 

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 22.12.2015