Facebook | Twitter Skriv ut

Regelverk og satser

Ordninga med statstilskot har heimel i partilova. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastset satsane for statstilskot til dei politiske partia.   

Lenkjene nedanfor gir meir informasjon om regelverk og satsane som gjeld.

 

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 22.12.2015