Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale møter 2016

Politiske parti over hele landet er inviterte til informasjonsmøter i Alta, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Møtene om partistøtte er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Tid og sted:

9. november i Alta
10. november i Tromsø
11. november i Trondheim
22. november i Bergen
23. november i Stavanger
24. november i Kristiansand
25. november i Oslo

Innlegg fra møtene finner de i høyre marg.

Presentasjonen fra SSB er den som ble brukt i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Den er noe mer utfyllende om balansen enn den som ble brukt i Alta, Tromsø og Trondheim.

Publisert: 16.11.2016 Sist endra: 16.11.2016