Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale møter 2015

Statistisk Sentralbyrå og Fylkesmannen Sogn og Fjordane inviterte politiske parti til informasjonsmøter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Vi tok opp forhold som vi ser på som særlig viktige for å få til en effektiv og rasjonell rapportering og oppdatering av Partiportalen. Her finner de dokument fra møte.

Tid og sted:

12. november i Tromsø
13. november i Trondheim
16. november i Bergen
17. november i Kristiansand
19. november i Oslo

Innlegg og oppsummering fra møtene finner de i høyre marg.

Publisert: 06.01.2016 Sist endra: 06.01.2016