Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale møte 2019

Politiske parti over heile landet var invitert til informasjonsmøter i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo. Møta er eit samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Vestland.

Kristiansand - 5 november

Trondheim - 6. november

Tromsø - 7. november

Oslo - 8.november

Innlegga finn du i høgre marg. Oppsummering og svar på spørsmål tatt opp på møta kjem fortløpande.

Publisert: 12.11.2019 Sist endra: 12.11.2019