Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale møte 2018

Politiske parti over heile landet var invitert til informasjonsmøter i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Møta er eit samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Tid og stad:


Bergen - 6 november

Trondheim - 7. november

Tromsø - 8. november

Oslo - 9.november

Innlegga finn du i høgre marg. Oppsummering og svar på spørsmål tatt opp på møta kjem fortløpande.

Publisert: 04.12.2018 Sist endra: 04.12.2018


Vedlegg