Facebook | Twitter Skriv ut

Økonomirapportering

Elektronisk rapportering

Passord og ID som er helt nødvendig for å åpne web-skjemaet til ditt partiledd, finner du straks du har logget på partiportalen.no. Vi anbefaler at du skriver ut «Veiledning web-skjema» på forhånd og følger den, se høyremargen på denne siden.

Politiske parti må hvert år avlegge en økonomirapport. Åpenhet om de politiske partienes finansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Rapporteringen skjer via et digitalt skjema.

Plikten til å avgi en årlig innberetning gjelder alle nivå av de politiske partiene:

• hovedorganisasjon
• sentral ungdomsorganisasjon
• fylkesungdomsorganisasjon
• kommunal organisasjon

Statistisk sentralbyrå har oppgaven med å tilrettelegge rapporteringen og å samle inn og publisere opplysningene.


Frist for innrapportering er 1. juni.

Partiorganisasjoner som ikke overholder rapporteringsplikten, kan miste retten til statlig støtte.

 

Logg på partiportalen.no ved å klikke på knappen oppe til høyre i dette bildet. Du må ha «rolle» i portalen for å logge deg på, se notatet «Problem med pålogging» hvis du er usikker.

Alternativt kan SSB sende papirskjema etter særskilt ønske, se «Kontaktinformasjon». SSB anbefaler å bruke web-skjemaet, se mer om dette i høyremarg.

Hvilke partiledd har svart?

Du kan logge inn i partiportalen.no og se om økonomirapporteringen fra din partiorganisasjon har blitt mottatt hos SSB. Portalen blir oppdatert to ganger i døgnet. De sentrale partiorganisasjonene kan hente ut oversikt over samtlige ledd i egen organisasjon, fylkespartiene over egne partiorganisasjoner på kommunenivå.

Offentliggjøring av partienes økonomi

Opplysninger blir offentliggjort i september på nettstedet www.partifinansiering.no. Her blir det også offentliggjort hvilke partiorganisasjoner som ikke har overholdt rapporteringsplikten. Innrapporterte opplysninger blir også brukt til offisiell statistikk som legges ut på www.ssb.no på samme dag.

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 15.06.2016