Facebook | Twitter Skriv ut

Rapportere til SSB

I følgje Partiloven  kap. 4 skal registrerte politiske parti rapportere om økonomi til Statistisk Sentralbyrå (SSB) innan 1. juni kvart år.

Parti med minst 12 000 kroner i inntekter utenom offentlig støtte, skal rapportere fullt regnskap. Parti med inntekt mindre enn 12 000 kr utenom offentleg støtte kan avgje ei eigenerklæring om økonomien.

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 22.12.2015