Facebook| Twitter Skriv ut

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Hugs at partia må logge inn i partiportalen.no og søke/bekrefte/oppdatere sine mellom 1. og 15. januar for å rekke utbetaling av 1. kvartal 2021.

Merk: Partia treng berre søke/bekrefte/oppdatere ein gang årleg.

Utbetaling av partistøtte 2021 (kap. 577, post 70 og 76)

Periode   Utbetalingstidspunkt
1. termin   slutten av januar

2. termin

slutten av mars
3. termin slutten av juni
4. termin slutten av september

Publisert 01.12.2020 Sist endra 01.12.2020