Facebook| Twitter Skriv ut

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Hugs at partia må logge inn i partiportalen.no og søke/bekrefte/oppdatere sine mellom 1. og 15. januar for å rekke utbetaling av 1. kvartal 2020.

Merk: Partia treng berre søke/bekrefte/oppdatere ein gang årleg.

 Utbetaling av partistøtte 2020 (kap. 577, post 70 og 76)

Periode   Utbetalingstidspunkt
1. termin   slutten av januar

2. termin

slutten av mars
3. termin slutten av juni
4. termin slutten av september

Publisert 05.12.2019 Sist endra 05.12.2019