Facebook| Twitter Skriv ut

Viktige datoar for partia i 2016

Etter regionmøta hausten 2015 kom det fram ønskje om å få laga ei huskeliste for statstilskot for politiske parti. KMD, SSB, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har lagt inn sine fristar (viktige datoar) for det som skal skje i 2016.

Viktigaste datoane 1. halvår er:

  • 11. mars: frist for alle kommune- og fylkesledd og fylkesungdomsorganisasjoner å søkje om statstilskudd for perioden 2016 til 2019.
  • 11. mars: SSB  hentar kontaktinformasjon fra Partiportalen om alle partier og partiledd som har plikt til å sende innberetning for 2015.
  • 4. april: skjema for innberetning til SSB, RA-0604 blir tilgjengelig via Partiportalen (hhv i Altinn).
  • 1. juni: frist for innberetning til Statistisk Sentralbyrå

Årshjul 2016 - oversikt over viktige datoar

Publisert 09.02.2016 Sist endra 09.02.2016