Facebook| Twitter Skriv ut

Utbetaling for sentrale politiske partier og sentrale politiske ungdomsorganisasjoner 2018

Utbetaling av partistøtte for 1. termin i januar forutsetter at sentralt parti/sentral ungdomsorganisasjon har søkt/oppdatert partiopplysninger i Partiportalen innen 10. desember 2017.

Dersom man søker/oppdaterer etter denne fristen, vil utbetaling for tidligere termin/er skje ved neste terminutbetaling. Utbetaling av partistøtte til sentrale partier og sentrale ungdomsorganisasjoner skjer over fire terminer henholdsvis, 9. januar, 29. mars, 28.juni og 27. september. Det vil kunne ta noen dager før pengene er på partiets konto.

Publisert 20.12.2017 Sist endra 20.12.2017