Facebook| Twitter Skriv ut

Utbetaling av partistøtte 2020

Partistøtte til fylkesorganisasjonar, fylkesungdomsorganisasjonar og kommuneparti som har søkt er no utbetalt

Ved gjennomgang av partiportalen ser vi at nokre partiledd ikkje har fått utbetalinga si. Dette har samanheng med samanslåing av kommune- og fylkesparti. Vi jobbar med å rette feilen og vil så snart som råd betale ut støtta.

Utbetalingsbrev finn partiledda på si statusside i partiportalen - heilt nederst under "vis vedlegg".

Publisert 24.03.2020 Sist endra 24.03.2020