Facebook| Twitter Skriv ut

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Ved oppdatering og flytting av kommunar over i nye fylke kan du no oppleve manglande tilgang til dine partiledd. Dette er forbigåande og tilgangen kjem tilbake når basen er ferdig oppdatert med kommunar og kommunepartiledd i rette fylke.

Publisert 03.01.2020 Sist endra 03.01.2020