Facebook| Twitter Skriv ut

Streaming av Informasjonsmøtet i Oslo 9. november

Politiske parti over heile landet har vore invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat som gjeld for partia. Siste møtet i Oslo vert i år streama. Gå inn her for å finne snarveg til stream og programoversikt.

Møtet begynner 10.00 og varer til 14.00 fredag 9. november.

Det er også råd for dei som følgjer med på stream, og sende inn spørsmål. Adressa du bruker er infomote.polpartier@kmd.no.

Spørsmål innsendt vil bli besvart i referatet frå regionmøta lagt ut på partiportalen.no i etterkant.

Streamen vert også lagt ut i etterkant på partiportalen.no, for dei som ikkje har anledning til å følge live.

Program regionmøte:

 • Innleiing Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) 
  • Partiloven, valgloven, ny partifinansiering.no
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Rapportering, kommune/fylkessamanslåing
 • Lunsj
 • Partilovnemda
  • Vedtak, ny partilovnemnd, Partirevisjonsutvalet kontroll.
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  • Søknad om utbetaling av statstilskot, partiportalen.no

 

Link til stream på regjeringa sine sider

Publisert 31.10.2018 Sist endra 02.11.2018