Facebook| Twitter Skriv ut

Statstilskudd 2015

Alle parti må bekrefte konto- og adresseopplysninger for å få utbetalt statstilskudd i 2015. Siste frist for utbetaling i år er 15. november 2015.

Alle parti må opplyse om bankkontonummer, hvem som er kontoinnehaver og hvem som disponerer bankkontoen for å få utbetalt statstilskudd for 2015. Dette må utføres minst en gang pr. år og utbetaling av tilskudd 2015 blir ikke gjennomført før slik bekreftelse foreligger.

Dette er omtalt i  Rundskriv 2-15 av 19.01.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kort brukerveiledning

  1. Søknad om tilskudd er opplagt slik: Du søker om partistøtte en gang i valgperioden, men må bekrefte konto- og adresseopplysninger hvert år.
  2. Finn nettsiden http://partistotte.no
  3. Logg inn på portalen  – bruk t.d. MinID, BankID
  4. Be om rolle for det aktuelle partiet og vent på godkjenning fra Fylkesmannen i aktuelt fylke (kommer som e-post). Dersom du har godkjent rolle fra før går du videre til pkt. 5.
  5. Når du har fått godkjent rolleforespørselen, logger du inn på portalen på nytt og bekrefter konto- og /adresseopplysninger. Dette må til for å få utbetalt tilskudd i 2015.

Publisert 25.09.2015 Sist endra 07.01.2016