Facebook| Twitter Skriv ut

Satser for 2018

Årets satser for 2018 er nå klare. Det er stigning på alle satser i forhold til 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner hvert år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og den offisielle valgstatistikken fra SSB.

Valgstatistikken har siden blitt kontrollert opp mot valgresultatene i EVA og dette er lagt til grunn for 2017 og resten av valgperioden.

 

  Kommuneparti  Fylkesparti  Fylkesungdomsparti*
2018      

Stemmestøtte

kr 13,06 kr 30,28 kr 9,99
Grunnstøtte kr 1 352 kr 46 988  
       
2017      
Stemmestøtte kr 12,56 kr 29,70 kr 9,78
Grunnstøtte kr 1 234,18 kr 44665,64  
       

*kr per stemme til fylkespartiet.

 

Satsene sentralt:

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg
2018    
Stemmestøtte kr 96,6853 kr 2,8364*
Grunnstøtte kr 3 489 800  

 

*kr per stemme til sentralorganisasjonen.

Publisert 07.02.2018 Sist endra 07.02.2018