Facebook| Twitter Skriv ut

Samanslåing i portalen

Trøndelag fylke, nye Holmefjord, Larvik, Indre Fosen og Færder er no samanslått og oppretta i partiportalen frå 2018.

Kommunar og fylke som også er i gang med samanslåing i 2020 ligg no inne i partiportalen. 

For parti som ønskjer å slå seg saman i forkant av offisiell virkningsdato er no dette mogleg i portalen. Videorettleiar som syner dette finn du her 

Publisert 10.01.2018 Sist endra 10.01.2018