Facebook| Twitter Skriv ut

Regnskapsmaler for 2016

Regnskapsmaler for regnskapsåret 2015 er nå tilgjengelig under menyen Rapportering. Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til årsregnskapet.

Bruk av disse vil gjøre det vesentlig enklere for partier og partledd både å oppfylle den interne regnskapsplikten og innberetningsplikten til SSB. Det er laget tre ulike maler – én for hvert organisasjonsnivå. Hver mal består av fire sider.

Publisert 25.01.2016 Sist endra 25.01.2016