Facebook| Twitter Skriv ut

Papirsøknad og endre partiopplysningar

Dersom du ikkje fekk søkje om støtte til politiske parti i det elektroniske søknadsskjemaet, kan du sende papirsøknad eller e-post til Fylkesmannen i fylket ditt.

Dette skjemaet kan også brukast ved endring av opplysningar for partilag /kontaktperson. For 2016 kan partilaga søkje om støtte eller bekrefte partiopplysningar i perioden 5. januar til 15. november 2016.

Søknad med korrekte registreringsdata er eit krav for å få utbetalt statleg partistøtte.

Manuelt søknadsskjema politiske parti - nynorsk
Manuelt søknadsskjema politiske parti - bokmål

Publisert 20.01.2015 Sist endra 07.01.2016