Facebook| Twitter Skriv ut

Omtale av revidert veileder til partilovforskriften

Veilederen er ment som et oppslagsverk for regnskapspliktige partier og partiledd, og ble første gang publisert 5.2.2014. I revidert veileder (versjon 1.1) er enkelte feil i foregående versjon rettet opp. Dette gjelder innskudd og uttak av formålskapital (egenkapital), jf. merknadene til § 3-6.

Videre er det åpnet for større grad av fleksibilitet når det gjelder føring av "kostnader etter art" versus "kostnader etter aktivitet", jf. side 15. Det er ellers gjort tilføyelser til departementets forståelse av regelverket på områder som ikke, eller bare delvis, har vært omtalt tidligere. Innledningen til veilederen er betydelig utvidet. Flere eksempler på praktisering av reglene er gitt i den nye versjonen.

De viktigste endringer/tilføyelser er:

  • Føring av merverdiavgift, jf. side 5, 17 med mer
  • Avskrivninger, jf. side 8 med mer
  • Forholdet til gruppene i folkevalgte organer, jf. merknadene til § 3-6
  • Føring av ikke-monetære bidrag i resultatregnskap og eventuelt i balanse, jf. merknader til § 3-9 mm
  • Bidrag til tredjeparter som direkte eller indirekte kontrolleres av et parti eller partiledd, jf. § 3-9
  • Sponsoravtaler, avtaler med bidragsyter(e), bidrag generelt, jf. § 3-9
  • Endring av formålskapital (herunder innskudd og uttak), jf. § 3-6
  • Begrepsforklaringer tilknyttet "formålskapital med internt/eksternt pålagte restriksjoner"
  • "Kostnader etter art", "Kostnader etter aktivitet", jf. §3-3, § 3-10 med mer"

Publisert 08.03.2016 Sist endra 08.03.2016