Facebook| Twitter Skriv ut

Økonomirapporteringa er no opna

Det er no mogleg å rapportere for regnskapsåret 2018. Innrapporteringa starta torsdag 28. mars.

Inna den første dagen hadde 74 partiledd rukke å fullføre si rapportering. Den grøne haka om oppdatert rapportering for 2018 inne i partiportalen skjer to ganger i døgnet, kl 01.00 og 13.00.

 

Alle partiledd som har kontaktinformasjon i partiportalen skal ha mottatt ein e-post 28. mars frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) med informasjon om rapporteringa. Om ditt partiledd ikkje har fått ein slik e-post, ta straks kontakt med SSB via partifin@ssb.no

Publisert 29.03.2019 Sist endra 29.03.2019