Facebook| Twitter Skriv ut

Økonomirapportering for 2015

Etter Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pliktig til å avgi årlig innberetning om partileddets finansiering. Det er nå mulig å rapportere for 2015. Fristen er 1. juni 2016. Mer informasjon.

Publisert 05.04.2016 Sist endra 05.04.2016