Facebook| Twitter Skriv ut

Økonomirapportering 2018

Oppstart av innrapporteringen var planlagt åpnet i Altinn onsdag 4. april. På grunn av noen tekniske utfordringer, er oppstart av innrapporteringen utsatt til tirsdag 17. april.

Fristen for innrapporteringen vil fortsatt være 1. juni.

Vi oppfordrer allikevel alle partiledd å forberede rapporteringen. Forbered gjerne regnskapet ut ifra de maler og veiledninger som gjelder slik at rapportering går enkelt når den åpner. Dette er tilgjengelig på partiportalen.no. Vi ber samtidig respektive hovedorganisasjoner/fylkespartier til å bidra med informasjon ut i sine partiorganisasjoner. Dette for å sikre seg at alle partileddene i egen organisasjon har mottatt denne informasjonen.

Vi minner om at alle partiledd som var aktive hele eller deler av 2017, er rapporteringspliktige. Selv om de ikke har hatt rett til å motta statsstøtte.

Rapporteringsplikten omfatter også partiledd som i løpet av 2017 har blitt lagt ned/slått seg sammen med annet partiledd som en del av kommune- eller regionsreformen.

For partiledd som har blitt nedlagt i løpet av 2017, vil rapporteringsplikten gjelde for perioden 1.1.2017 og frem til virkningsdatoen for nedleggingen.

Her henviser vi spesielt til den informasjon som ble gitt på den regionale møterunden i november (informasjon ligger på partiportalen.no her).

Publisert 22.03.2018 Sist endra 22.03.2018