Facebook| Twitter Skriv ut

Nye satser for 2016

Stortinget har vedtatt samme bevilgningen til kommuneparti og fylkesparti som i fjor. Bevilgningen til fylkesungdomsorganisasjoner ble økt.

Alle stemmestøttesatsene for 2016 har økt sammenliknet med 2015. Grunnstøttesatsene har derimot gått ned både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. For sistnevnte utgjør reduksjonen ca. 4 000 kroner. Reduksjonen i grunnstøttesatsene for 2016 skyldes at flere partiledd fikk minst 4 prosent av stemmene og/eller vant representasjon i folkevalgt organ ved sist valg sammenliknet med 2011-valget.

 

Satsar i 2016 og 2015:

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsparti
kr per stemme
til fylkespartiet
2016      
Stemmestøtte   kr 12,74 kr 29,77 kr 9,67
Grunnstøtte   kr 1301,- kr 45 157,-  
       
2015      
Stemmestøtte   kr 12,38 kr 28,73 kr 9,07
Grunnstøtte   kr 1 351,- kr 49 178,-  

Publisert 16.02.2016 Sist endra 16.02.2016


Vedlegg