Facebook| Twitter Skriv ut

Nye oppgåver til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Frå 1. januar 2017 får Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hovudansvaret for saksbehandlinga av statstilskot til kommune- og fylkespartia.

Kommunal- og moderiseringsdepartementet (KMD) overfører ansvaret for saksbehandling av statstilskot til kommune- og fylkespartia til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane frå 1. januar 2017. Fram til i dag har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hatt ansvaret for sjølve utbetalinga av statstilskota til partia, medan kvart fylkesmannsembete har handsama søknadane i sitt eige fylke.

Meir informasjon på nettsida til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Publisert 16.09.2016 Sist endra 16.09.2016