Facebook| Twitter Skriv ut

Fortsatt mulig å rapportere

Statistisk sentralbyrå tar fortsatt i mot svarskjema om økonomien selv om fristen nå er passert, og de oppfordrer partiene å rapportere så fort som mulig.

Statistisk sentralbyrå har frem til i dag kl. 11:00 mottatt i alt 3070 rapporter fra partier og partiledd over hele landet. I alt er det registrert 3 484 rapporteringspliktige politiske organisasjoner.

Statistisk sentralbyrå tar selvsagt fortsatt i mot svarskjema selv om fristen nå er passert. Fylkesorganisasjonene og de sentrale partiorganisasjonene kan hente ut oversikt over rapporteringen fra egen partiorganisasjon ved hjelp av funksjonaliteten i Partiportalen, logg på på www.partistotte.no. De oppfordrer partiene til å bidra til at partiledd som ennå ikke har rapportert, gjør dette så snart som mulig.

Oversikten i Partiportalen oppdateres en gang per døgn, også i løpet av helgen. Oversikten per 3. juni viser dermed alle svar mottatt fram til kl. 22:00 den 2. juni. Mandag 6. juni vises svar mottatt fram til og med kl 22:00 den 5. juni.

Publisert 03.06.2016 Sist endra 03.06.2016