Nyhende

Fortsatt mulig å rapportere

Statistisk sentralbyrå tar fortsatt i mot svarskjema om økonomien selv om fristen nå er passert, og de oppfordrer partiene å rapportere så fort som mulig.

Les mer

Økonomirapportering - partiID og passord

Slik finn du partiID og passord til partiet ditt:

Les mer

Økonomirapportering for 2015

Etter Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pliktig til å avgi årlig innberetning om partileddets finansiering. Det er nå mulig å rapportere for 2015. Fristen er 1. juni 2016. Mer informasjon.

Omtale av revidert veileder til partilovforskriften

Veilederen er ment som et oppslagsverk for regnskapspliktige partier og partiledd, og ble første gang publisert 5.2.2014. I revidert veileder (versjon 1.1) er enkelte feil i foregående versjon rettet opp. Dette gjelder innskudd og uttak av formålskapital (egenkapital), jf. merknadene til § 3-6.

Les mer

Nye satser for 2016

Stortinget har vedtatt samme bevilgningen til kommuneparti og fylkesparti som i fjor. Bevilgningen til fylkesungdomsorganisasjoner ble økt.

Les mer

Viktige datoar for partia i 2016

Etter regionmøta hausten 2015 kom det fram ønskje om å få laga ei huskeliste for statstilskot for politiske parti. KMD, SSB, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har lagt inn sine fristar (viktige datoar) for det som skal skje i 2016.

Les mer

Regnskapsmaler for 2016

Regnskapsmaler for regnskapsåret 2015 er nå tilgjengelig under menyen Rapportering. Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til årsregnskapet.

Les mer

Søknad om partistøtte for åra 2016 til 2019

Dei politiske partia kan søkje om statstilskot for perioden 2016 til 2019 i Partiportalen frå 5. januar 2016. Vi tilrår at partia søkjer om statstilskot i tida 5. januar til 13. mars 2016.

Les mer

Statstilskudd 2015

Alle parti må bekrefte konto- og adresseopplysninger for å få utbetalt statstilskudd i 2015. Siste frist for utbetaling i år er 15. november 2015.

Les mer

Papirsøknad og endre partiopplysningar

Dersom du ikkje fekk søkje om støtte til politiske parti i det elektroniske søknadsskjemaet, kan du sende papirsøknad eller e-post til Fylkesmannen i fylket ditt.

Les mer