Nyhende

Referat frå regionmøta i november 2017

Det er laga ei oppsummering frå dei regionale møta som vart arrangert for dei politiske partia i november 2017.

Les mer

Utbetaling for sentrale politiske partier og sentrale politiske ungdomsorganisasjoner 2018

Utbetaling av partistøtte for 1. termin i januar forutsetter at sentralt parti/sentral ungdomsorganisasjon har søkt/oppdatert partiopplysninger i Partiportalen innen 10. desember 2017.

Les mer

Brot på frist for å rapportere bidrag i valet 2017

Fleire parti og partiledd har brote fristen for å rapportere bidrag motteke ved valet i 2017.

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om statleg partistøtte og rapportering. Partia kan velje mellom møte i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Les mer

Teknisk feil ved signering i Altinn

Feilen gjeld kun personar som aldri har vore inne på Altinn før.

Les mer

Feil i Altinn-skjema for økonomirapportering

Feilen gjeld kun dei som åpna skjemaet på nettet 28. eller 29. mars.

Les mer

Satser for 2017

Årets satser er klare. Fire av fem satser er noe redusert i forhold til 2016.

Les mer

Nye regnskapsmaler for årsregnskapet 2016

Regnskapsmalene er endret fra i fjor og samsvarer nå bedre med skjemaet som skal benyttes for den årlige innberetningen til SSB.

Les mer

Referat frå regionmøta i november 2016

Det er laga ei oppsummering frå dei regionale møta som vart arrangert for dei politiske partia i november 2016.

Les mer

Tolkingsuttale

Partilovenemnda har gitt uttale om utbetaling av partistøtte i samband med kommunesamanslåinga.

Les mer