Nyhende

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om statleg partistøtte og rapportering. Partia kan velje mellom møte i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Les mer

Teknisk feil ved signering i Altinn

Feilen gjeld kun personar som aldri har vore inne på Altinn før.

Les mer

Feil i Altinn-skjema for økonomirapportering

Feilen gjeld kun dei som åpna skjemaet på nettet 28. eller 29. mars.

Les mer

Satser for 2017

Årets satser er klare. Fire av fem satser er noe redusert i forhold til 2016.

Les mer

Nye regnskapsmaler for årsregnskapet 2016

Regnskapsmalene er endret fra i fjor og samsvarer nå bedre med skjemaet som skal benyttes for den årlige innberetningen til SSB.

Les mer

Referat frå regionmøta i november 2016

Det er laga ei oppsummering frå dei regionale møta som vart arrangert for dei politiske partia i november 2016.

Les mer

Tolkingsuttale

Partilovenemnda har gitt uttale om utbetaling av partistøtte i samband med kommunesamanslåinga.

Les mer

Nye oppgåver til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Frå 1. januar 2017 får Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hovudansvaret for saksbehandlinga av statstilskot til kommune- og fylkespartia.

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om statleg partistøtte og rapportering. Partia kan velje mellom møte i Alta, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Les mer

Fortsatt mulig å rapportere

Statistisk sentralbyrå tar fortsatt i mot svarskjema om økonomien selv om fristen nå er passert, og de oppfordrer partiene å rapportere så fort som mulig.

Les mer