Nyhende

Ny nettside for Partifinansiering.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserer i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ein ny og utbetra versjon av nettsida Partifinansiering.no

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat. Partia kan velje mellom møte i Bergen, Trondheim, Tromsø eller Oslo.

Les mer

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å sette søkelyset på kjønnsfordelingen i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner.

Les mer

Økonomirapporteringen er nå åpnet

Muligheten å rapportere for regnskapsåret 2017 ble åpnet tirsdag 17. april. 

Les mer

Økonomirapportering 2018

Oppstart av innrapporteringen var planlagt åpnet i Altinn onsdag 4. april. På grunn av noen tekniske utfordringer, er oppstart av innrapporteringen utsatt til tirsdag 17. april.

Les mer

148 partier eller partiledd mister partistøtten for 2018

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2018 for 148 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2017.

Les mer

Satser for 2018

Årets satser for 2018 er nå klare. Det er stigning på alle satser i forhold til 2017.

Les mer

Samanslåing i portalen

Trøndelag fylke, nye Holmefjord, Larvik, Indre Fosen og Færder er no samanslått og oppretta i partiportalen frå 2018.

Les mer

Referat frå regionmøta i november 2017

Det er laga ei oppsummering frå dei regionale møta som vart arrangert for dei politiske partia i november 2017.

Les mer

Utbetaling for sentrale politiske partier og sentrale politiske ungdomsorganisasjoner 2018

Utbetaling av partistøtte for 1. termin i januar forutsetter at sentralt parti/sentral ungdomsorganisasjon har søkt/oppdatert partiopplysninger i Partiportalen innen 10. desember 2017.

Les mer